Светът в една капка вода!Уникална снимка. Напрваена с фотоапарат Никон /Nikon SB800/. Светът уловен в една капка вода. Наистина колко е голям света?! И колко миниатюрни светове има около нас, за които не се досещаме в еженевието си. Спомняте ли си филма "Мъже в черно"?! В него на врата на една котка, в миниатюрна огърлица, се криеше цял един свят. Ами ето и нашият свят в една малка капка, която малко хора забелязват. Но тя е нашата планета и нека я пазим. Водата - символ на живот, Земята - местообитание за всяка позната ни жива твар. Винаги в едно, а тук една чудесна комбинация.
Снимката е взета от тук.

Транспортиране на твърди материали

Транспортирането е механичен процес, при който се извършва пренасяне на суровини, материали, полуфабрикати и готова продукция.
Чрез бързото и своевременно транспортиране се създава добра организация, висока производителност и непрекъснатост на технологичния процес.
Според предназначението си транспортните машини се делят на външно- и вътрешнозаводски.
Външнозаводският транспорт служи за снабдяване на предприятието със суровини, гориво, спомагателни материали и др., както и за изнасяне на готова продукция и отпадъците пот производството. Към него се отнасят железопътният, автомобилният, водният и въздушният транспорт.
Вътрешнозаводският транспорт служи за транспорт на суровини и материали между цеховете, за вътрешноцехово транспортиране на обработвания продукт от една машина или апарат до друг.
Вътрешнозаводските транспортни средства според принципа си на действие биват:
 • с периосично действие - пренасянето се озъществява с прекъсвнае, тук спадат: електро- мотокари, ръчни релси и безрелсови колички, кранове, асансьори и др.;
 • с непрекъснато действие - нар. транспортьори, при които пренасянето става непрекъснато и поточно.
Според устройството транспортьорите се класифицират на:
 • транспортьори с гъвкав теглещ елемент - полезния товар се пренася чрез лента, въже или верига. Тук са лентови, верижни, пластинчати, греблови или висящи транспортьоти и елеватори;
 • транспортьори без гъвкав теглещ елемент - товара се пренася чрез цялата конструкция или с помощта на въздушна или водна среда. Такива са ролковите, плъзгащите, вибрационните, пневматичните, хидравличните и др. транспортьори.
Според направлението и пътя на пренасяне на материала транспортьорите са: хоризонтални, вертикални или наклонени.

Механични процеси и машини - обща характеристика

Механичните процеси се характеризират с механично въздействие върху продукта, при което настъпва промяна само в геометричните размери и форматъа на обработвяния продукт, но не и в химичния му състав. Механичните процеси са:
 • раздробяване;
 • смилане;
 • хомогенизиране;
 • пресяване;
 • сортиране;
 • калибриране;
 • пресуване;
 • смесване и др.
От вида на механичния процес, който ще се извършва на дадена машина, се определя и нейното наименование. Например машините, в които се измиват суровините, се наричат миячни машини; машините за пренасяне на суровини - транспортни; за смилане - мелници и др.
Транспортните средства трябва да бъдат конструирани така, че да осигуряват плавно пренасяне на транспортирания продукт, без разпиляване и при максимална производителност.
Миячните машини работят при повишена влажност, което налага да имат противовлажно изпълнение и да са корозионно устойчиви.
Машите за дробене и смилане повишават праховото съдържание на въздуха, което изисква добро предпазване на лагерите и триещите се повърхности на машината от абразивно износване. Конструкцията на машините трябва да позволява бърза и лесна смяна на износващите се части, особено на елементите за дробене, а раздробеният до необходимата степен материал е необходимо да се отсранява бързо, за да се избегне излишнот раздробяване със загуба на енергия.
При сортиране и калибриране конструкцията на машината трябва да създава възможност обработваният продукт да се наблюдава от всички страни, да се разделя по най-характерния за него параметър и се оптимизира процесът, за да се подобри качеството.
Много от машините работят с висока честота на въртене, което налага да бъдат добре балансирани и виброустойчиви.
Резачните машини трябва да осигуряват хубав и гладък отрез, резанките да имат правилан форма, без излишно наситняване, а режещите устройства (ножовете) да бъдат много добре изостерени и конструкцията им да позволява лесна и бърза подмяна.
Машините и съоръженията за провеждането на даден производствен процес са различни и при техния избор трябва да се имат предвид следните условия:
а) видът на използуваната машина ( транспортна, миячна и др.) да се определя в зависимост от предназначението и общите изисквания;
б) изборът на конструкцията на избрания вече вид машина с нейните характерни особености зависи от конкретните изисквания и специфични особености на провежданата операция;
в) вземат се предвид и технико-икономическите показатели.
Поради специфичността на процесите машините за механична обработка е необходимо да се предпазват от корозия. За целта се използват няколко начина:
 • върху частите се нанася повърхностен слой от синтетичен произход - боя, емайл, миниум, смоли и др.;
 • нанася се повърхностен слой от метален произход посредством химична или електрохимична обработка - калайдисване, хромиране и др.;
 • създава се повърхностен окисен слой - пасивиране, като оксидация, фосфатация и др.
Винаги при избора трябва да се предпочитат машини с непрекъснато действие. Те осигуряват поточност и висока производителност, лесно се автоматизират.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Етикети

4 клас (4) 5 клас (1) Common Word Pairs in English (1) mini saga (1) New English File (1) Upper-intermediate (1) writing (1) азбука (1) английски език (2) Бернар Вербер (1) български език (5) български празници (1) български традиции (1) Васил Левски (1) Виктор Нунес (1) Вода за слонове (1) Върховната тайна (1) Вятър ечи (1) География и икономика (1) глаголът съм (1) граматика (3) движещи се снимки (3) детски песни (2) детски приказки (1) домати (1) дървета (1) екология (19) елда (4) Естествени и изкуствени съобщества (1) животни (1) Животът в парка (1) замъци (1) здраве (5) зелен скакалец (1) зоосвят Варна (1) изкуства (8) интересно (13) йо и ьо в думите (1) кекс без глутен и мляко (1) клипове (1) книги (3) коли (3) котки (1) краставици (1) лесно и бързо. вкусно (1) лимони (1) лично (1) лъвове (1) маруля (1) механични процеси и машини (2) моркови и ябълки (1) Музика (1) немски език (2) нова година (1) обрив от татуировки (1) пеперуда (3) плодове (2) поезия (1) положителна психологическа нагласа (1) празници (3) презентация (1) природа (14) рецепти (1) риба (1) салата (4) Сара Груън (1) стихове (2) тесни гласни (1) филми (1) филми мюзикъли (1) фотография (9) фотошоп (4) химични елементи (1) цветя (2) Човекът и обществото (1) Човекът и природата (2) широки гласни (1)