Планктон

Тълкуване на думата планктон: Събирането на малки или микроскопични организми, в това число и водорасли протозони, плуващи или плаващи на големи бройки в сладка или солена вода, особено в или близо до повърхността и служещи за храна на рибите и други големи организми.

Тълкуване като храна: Миниатюрни организми, както растения (фитопланктон), така и животни (зоопланктон), носещи се в морето, които служат като основен хранителен продукт за морския живот; те са основата на морската хранителна верига.
Географски речник: Малки организми, които плават с теченията в моретата и езерата. Планктона включва много микроскопични животни и растения, включително водорасли, различни животински ларви, някои червеи. Животните са жив организми съставящи зоопланктона, растенията са фитопланктона.
Кратък енциклопедия Британика: Планктонът е морски и сладководни организми. Те не са в състояние да се движат или са прекалено малки или прекалено слаби, за да плуват срещу водните течения, съществуват в дрейфащи, плаващо състояние. Планктона е продуктивна база на морските и сладководните екосистеми, осигуряване на храна за по-големи животни и индиректно за хората, които зависят от риболова. Като човешки ресурс, планктона има започна да се отглежда и използва. Растителната общност на планктона, се нарича фитопланктон, а животнската общност се нарича зоопланктон, но много планктонови организми по-добре се описват като протикти(protists). Повечето фитопланктон служещ за храна на живите организми е планктон, който се развива под светлината зона. Зоопланктонът се използва директно като храна от рибите (включително и херинга) или бозайници (включително китове). За да се използва планктона от човека, трябва понякога да премине през някои обработки.
Ветеринарени речник: Планктон е колективното име за малки животински (зоопланктон) и растителни (фитопланктон) организми, които плават пасивно във всички естествени водни обекти. Началната точка на водната хранителна верига. Наричат се също microalgae.


Examples of macro- and mega-zooplankton: ctenophore [ Pleurobrachia (1)], mollusc pteropods [ Limacina (2), Clione (3)], euphausiid [ Thysanoessa (4)], amphipod [ Parathemisto (5)], copepod [ Calanus (6)], chaetognath [ Sagitta (7)].

Examples of microzooplankton: radiolarians [Hexastylus (1), Plectacantha (2)], foraminiferan [Pulvinulina (3)], ciliates [Mesodinium (4), Tintinnopsis (5), Amphisia (6)].


Examples of microphytoplankton: dinoflagellates [ Dinophysis (1), Gyrodinium (2), Ceratium (3), Prorocentrum (4)], diatoms [ Biddulphia (5), Nitzschia (6), Thalassiosira (7), Chaetoceros (8), Coscinodiscus (9)].Планктон от Уикипедия, свободната енциклопедия
Планктонът (от сторо гръцки πλαγκτός - "блуждаещ") е съвкупност от организми, които населяват водните пластове, извършват бавни движения или се носят пасивно от водата. Обикновено са дребни. Видове - фитопланктон - съставен от растения, в горните слоеве; зоопланктон - от животни, стига до най-големите дълбочини. Планктонът е важно звено в кръговрата на веществата, храна за множество организми (риби и др.).
В зависимост от размерите си се поделят:
Мегалопланктон- 10 mm (медуза)
Макропланктон - 1-10 mm (мекотели, хайверни зърна)*
Мезопланктон - 0,5-1 mm (ракообразни зоопланктери)
Микропланктон - 30 μm-0,5 mm(едри фитопланктери)
Нанопланктон - 2 μm -30 μm (едноклетъчни фитопланктери)
Пикопланктон - под 2 μm (бактериални организми)
* Зоопланктонът (от на немски: Zooplankton) е съставен от дребни животински организми, живеещи във водата. Заедно с фитопланктона, той е съставна част на планктона и важен елемент от водната екосистема.
Състои се от протозоа, инфузории, дребни членестоноги и мекотели, ларви на водни жинотни и др.
* Фитопланктонът е съвкупност от растителни микроорганизми, които фотосинтезират и по тази причина населяват основно добре осветения повърхностен слой на водните басейни - океани, морета, езера. Въпреки че отделните организми са невидими с просто око, в големи количества те се виждат като повърхностно оцветяване на водата в зелено, заради присъствието на хлорофил в клетките им.
Протисти (Protista) се нарича биологичното царство, включващо главно едноклетъчни организми, чиято клетка притежава ядро. Тук се включват всички едноклетъчни еукариоти. Често протистите се срещат под формата на колонии — отделните самостоятелни клетки са свързани в различна степен помежду си. Размерите на отделния организъм е само 0,01–0,5 мм и обикновено той не се вижда без микроскоп. Терминът Протисти е въведен от Ернст Хекел през 1866 г.
Протистите притежават клетъчни органели, които изпълняват различни функции:
- движение - псевдоподи, реснички и камшичета;
- поддържане на осмотичното налягане в протоплазмата - свивателни вакуоли;
- хранене - храносмилателна вакуола, клетъчна уста, клетъчна глътка и др.
Размножаване на протистите: Размножението на протистите протича и по безполов и по полов път.
Полово размножаване :
Половите поцеси при протистите са следните:
+ копулация - сливане на две клетки с редукционно деление на ядрата при което се образува зигота;
+ конюгация - без да образуват нов организъм две клетки временно се сливат извършвайки обмен на части от ядрата си.
Много от протистите са развили способност да преживяват неблагоприятни условия като засушаване, чрез образуването на спори и ципи. По този начин те лесно биват разпространявани например от въздушните течения или от животни, по които полепват.

Безполово размножаване:
Основните типове безполово размножаване са:
+ просто делене на две - ядрото, а впоследствие и клетката се разделят на два дъщерни организма;
+ повторно делене на две - веднага след простото делене двете дъщерни клетки повтарят процеса;
+ множествено деление - първоначално ядрото се разделя многократно последвано от цитоплазмата деляща се спрямо броя на ядрата.
+ пъпкуване - подобен на делението процес, без преустройство на двигателния апарат на майчиния индивид.

Класификация на Протистите
Обичайно протистите се разделят на 3 групи:
- растителноподобни форми, които имат хлоропласти, водорасли;
- гъбоподобни форми;
- животноподобни форми, Protozoa, основно разделящи се на:
- Амебоиди — образуващи лъжливи крачета, например амеба,
- Ресничести (Ciliophora) — наличие на много къси реснички, например Paramecum;
- Спорови (Sporozoa) — неспособни да се придвижат самостоятелно паразитни. Някои могат да образуват спори. Пример: Macrocystis.
Правени са много опити за класификация на протистите на базата на вътрешна структура, химичен и генетичен принцип. В новите класификационни систематики те често се срещат като част протисти и от други царства едновременно.

източник: УикипидиЯ

Представители на микрофитопланктон:

Dinophysis

Dinophysis caudata:

Dinophysis sp. aff. acuminata. Long. : 48 µm. (serait toxique ?).

Gyrodinium

Gyrodinium uncatenum (lateral view on left)
Cells average 45um wide, 60um long, total volume 63617.25. They appear to be adaptable to a variety of temperatures ranging from 7.5 to 27.38, and salinity ranges of 0.0 to 15.89.

Ceratium


Prorocentrum

Prorocentrum micans Ehrenberg 1833

Biddulphia

Biddulphia sinensis syn. Odontella sinensis


Nitzschia
Thalassiosira

Thalassiosira sp.

Thalassiosira is a common diatom in Washington waters and frequently occurs as part of the spring bloom which begins the new growing season for the phytoplankton. The cells are disc-shaped and are usually joined together in long chains by one or more organic threads. Organic threads sometimes also extend from small spines found around the margin of the cells and may help the cells stay afloat in the water.

Chaetoceros

Chaetoceros decipiens
The characteristic that makes this species stand out is the setae, which lies in a singular plane. Size 16um wide, 42um long, total volume 22167.08. Temp.range 5.21 to 26.69C, salinity range 2.4 to 15.2ppt. Collected May, June, Sept. to Dec. from all Rhode River stations and the Chesapeake Bay.

Coscinodiscus

Phytoplankton is rather sparse. Nanoflagellates, especially the haptophycean Chrysochromulina* spp. and the cryptophycean Teleaulax spp. are relatively abundant. Dinoflagellates (Dinophysis acuminata*, D. rotundata*, Heterocapsa triquetra, Prorocentrum minimum* and P. micans) are sparse. Of the diatoms Cyclotella choctawhatcheeana is common, while Chaetoceros spp. and Coscinodiscus granii occur sparsely. Blue-green algae, both colonial (Cyanodictyon balticum, Lemmermanniella spp.) and filamentous (Aphanizomenon flos-aquae, Nodularia spumigena*) occur in rather low amounts.(*toxic or potentially harmful species)

Представители на микрозоопланктона:

Radiolarians


Radiolarians are marine planktonic protozoans characterised by transparent opaline skeletons. These skeletons show a great variety of shapes but most are generally based on spherical, conical, or rocket-shaped forms. Their size is usually within the range 20 to 400�m. Most of them are living as isolated individuals, but some species can form very long colonies (1m).Rare in nearshore waters, they usually live at all depths of the ocean, but they are mostly abundant in the upper 200m of the water column. There are no freshwater or benthonic forms.They are particularly abundant and diverse in equatorial latitudes, especially in areas of upwelling. They are also common in subpolar seas.
Radiolarians are major contributors to deep-sea siliceous oozes, mostly in the equatorial Pacific where radiolarian oozes can be found. They have a very long stratigraphical range (from the Cambrian 550 MA to Recent) and are valuable stratigraphic markers.Today the specific composition of their assemblages is used to reconstruct palaeoenvironmental changes in high fertility areas (coastal upwelling systems and equatorial Belt).The picture features a recent entactinarian form Hexacontium clevei from the temperate latitudes (120�m wide).

foraminiferan

Amazingly, this shell was built by a marine amoeba called a foraminiferan (or foram, for short). There are literally thousands of varieties and shapes of such amoeba shells.
ciliates
Ciliates are unicellular protists that can be recognised by their hairlike 'cilia'. They use them for locomotion and for feeding.
Some ciliates are very small, not much larger than the largest bacteria. Others like the 'trumpet animalcule' Stentor can reach a size of two millimetres so it can be seen with the naked eye. Paramecium does not become much larger than 0.3 mm.

Затруднено дишане и полипи в носа

Докато не ни дойде на главата не знаем нищо!
Случва ми се за втрои път от моя съзнателен живот. Първият път се измъкнах без оперативна намеса... Сега се боря втoри път да се измъкна. Моята лекарка ми обясни, че полипите в носа изглеждат като малки гроздове, вътрешността на един грозд, закрепен за лигавицата за много малко стълбче, което може да се прекъсне да падне полипа, но трябва да имам късмет. Дано...
Ето пояснение относно този здравословен проблем, кратко и ясно.

Ето и клип да вивидте какво е полип в носната кухина:


Източник: puls.bg
Носните полипи представляват патологична формация, произхождаща от лигавицата на носната кухина или свързаните с нея околоносни синуси. Те са резултат от хронични заболявания, ангажиращи тези лигавици. Такива могат да бъдат хронични ринити, синузити, при бактериални или гъбични инфекции. Много често се наблюдават при алергични ринити и астма, макар и някои автори да споменават, че в повечето случаи няма такава връзка. Полипи са описвани и при някои по-редки вродени заболявания, сред които кистичната фиброза или първична цилиарна дискинезия, а така също и към свръхчувствителност към аспирин. Понякога към полипите се включват и тумори със съвсем различен тъканен произход и микроскопска характеристика, като хордоми, саркоми, невробластоми, папиломи, фиброми, дори злокачествените карциноми.
Като цяло полипите не се срещат много често, предимно на средна възраст. Основните оплаквания са от смутено носно дишане, повишена секреция, включително и назад към фаринкса, упорито главоболие, хъркане. Понякога е възможно да има смущение в обонянието и вкусовите качества. Епистаксис (кръвотечение от носа) не е характерен симптом. Самите полипи могат да са причина за чести и хронични инфекции, формирайки един порочен кръг. Масивната полипоза или единични големи полипи водят до хронична обструкция (запушване) на горните дихателни пътища или перманентно дишане през устата. Това може да доведе и до промени в лицево-черепната структура.
Немалко са опитите за създаване на точна и ясна теория относно възникването на полипите. Засега на доста въпроси все още няма отговор. От една страна, водещо е присъствието на хронично възпаление както при вирусни, бактериални или гъбични инфекции, а от друга – потока от въздух. За последното говори фактът, че полипите най-често биват наблюдавани в най-тесните участъци на носните проходи. Самото възпаление води до набъбване на лигавицата и стесняване на въздушния проток. Така се потенцира възникването на дефекти в лигавицата, разязвявания, чието възстановяване и покриване със здрав епител очевидно в някои случаи води до патологични формации. Други автори изтъкват на преден план повишената съдова пропускливост и освобождаването на медиатори на възпалението от бели кръвни клетки, водещи до оток и затруднен венозен дренаж на областта. Повишаването на налягането при подобни възпаления или алергични реакции, от друга страна води, и до нарушаване целостта на повърхността на лигавицата с пролабиране на подлежащи структури. Очевидно генезата е комплексна, анагажирани са много фактори (съдови, клетъчни, химични и др.), ролята на които преобладава в едни или други случаи. В подкрепа на тези теории са и микроскопските находки при класическите полипи – безструктурни тъкани, бедни на кръвоносни съдове и нерви, с обилно представителство на хиперплазирали жлези, изпълнени със слуз и множество бели кръвни клетки.
За поставяне на диагнозата понякога е достатъчна така наречената предна риноскопия – оглед на носната кухина през ноздрите. Нерядко малки полипи се намират назад и при обичаен преглед може да се пропуснат. Ако оплакванията насочват към състоянието, УНГ специалист ще направи обстоен преглед за установяването им. В някои случаи те са изключително големи и могат да преминават в близост до ноздрите или да растат към фаринкса, назад. Освен обикновената риноскопия е възможно провеждането и на ендоскопска риноскопия – с помощта на фиброоптичен или ригиден апарат, снабден с камера и източник на студена светлина.
За изясняване на причината за носната полипоза могат да се проведат и някои лабораторни изследвания, които ще покажат типична находка за възпалителен процес, преимуществено повишение на някои от белите кръвни клетки, като еозинофилите, което е типично за някои синдроми, тестове за алергии, потния тест за споменатата кистична фиброза и др.
Провеждането на образни изследвания като компютърна томография или магнитен резонанс се налагат рядко, но са особено полезни при съмнение за туморен произход на обструкцията и определяне начина на поведение.
Как се лекува полипозата?
Методите са медикаментозен и хирургичен. В много случаи първият дава успешни резултати. Използват се препарати от групата на кортикостероидите – локални или системни, през устата. Те облекчават симптомите и водят до регресия на образуванията, предотвратяват формирането им наново, което ги прави удачно средство за профилактика и след оперативна намеса.
Системната терапия обикновено е за няколко дни, последвана от постепенно снижаване на дозата и спирането й в рамките на седмица до три. След нея, по-рядко съвместно, или първоначално се използват и локални кортикостероиди под формата на капки. Те избягват страничните ефекти на системната терапия, но високите дози, прилагани продължително или в комбинация с инхалаторни кортикостероиди, също не са безобидни. Не всички полипи отговарят на подобно лечение. Други видове медикаменти по-рядко дават резултат – такива са антихистаминовите препарати и антилевкотриеновите, използвани като антиалергични средства. При нужда се провежда и антибиотично или антимикотично (противогъбично) лечение.
При неефективност от медикаментите, противопоказания за тяхното приложение или големи размери се прибягва до хирургична намеса. При малки полипи с добър достъп те се отстраняват и с проста полипектомия в амбулаторни условия. При по-големи размери се прибягва до ендоскопска или отворена операция. Рецидивирането е често срещано. При единичните големи полипи това е по-рядко наблюдавано.

ASCII art

ASCII art is a graphic design technique that utilizes computers for presentation and consists of pictures pieced together from the 95 printable (from a total of 128) characters defined by the ASCII Standard from 1963 and ASCII compliant character sets with proprietary extended characters (beyond the 128 characters of standard 7-bit ASCII). The term is also loosely used to refer to text based art in general. ASCII art can be created with any text editor, and is often used with free-form languages. Most examples of ASCII art require a fixed-width font (non-proportional fonts, like on a traditional typewriter) such as Courier for presentation.
Among the oldest known examples of ASCII art are the creations by computer-art pioneer Kenneth Knowlton from around 1966, who was working for Bell Labs at the time. "Studies in Perception I" by Ken Knowlton and Leon Harmon from 1966 shows some examples of their early ASCII art.
One of the main reasons ASCII art was born was because early printers often lacked graphics ability and thus characters were used in place of graphic marks. Also, to mark divisions between different print jobs from different users, bulk printers often used ASCII art to print large banners, making the division easier to spot so that the results could be more easily separated by a computer operator or clerk.
History
Typewriter art
Since 1867 typewriters have been used for creating visual art. The oldest known preserved example of typewriter art is a picture of a butterfly made in 1898 by a woman named Flora Stacey.
In the 1954 short film Stamp Day for Superman, typewriter art was a feature of the plot.

TTY and RTTY
TTY stands for "TeleTYpe" or "TeleTYpewriter" and is also known as Teleprinter or Teletype. RTTY stands for Radioteletype. According to a chapter in the "RTTY Handbook", text images have been sent via teletypewriter as early as 1923. However, none of the "old" RTTY art has been discovered yet. What is known is the fact that text images appeared frequently on radio teletype in the 1960s and the 1970s.

ASCII art

There are 95 printable ASCII characters, numbered 32 to 126.
The widespread usage of ASCII art can be traced to the computer bulletin board systems of the late 1970s and early 1980s. The limitations of computers of that time period necessitated the use of text characters to represent images. Along with ASCII's use in communication, however, it also began to appear in the underground online art groups of the period. An ASCII comic is a form of webcomic which uses ASCII text to create images. In place of images in a regular comic, ASCII art is used, with the text or dialog usually placed underneath.
During the 1990s, graphical browsing and variable-width fonts became increasingly popular, leading to a decline in ASCII art. Despite this, ASCII art continued to survive through online MUDs (textual multiplayer roleplaying games), Internet Relay Chat, E-mail, message boards and other forms of online communication which commonly employ the needed fixed-width.
Over the years, warez groups began to get into the ASCII art scene. Warez groups usually release .nfo files with their software, cracks or general illegal software reverse-engineering releases. The ASCII art will usually include the warez group's name and maybe some ASCII borders on the outsides of the release notes, etc.
Emoticons and verticons
Main article: Emoticon
The simplest forms of ASCII art are combinations of two or three characters for expressing emotion in text. They are commonly referred to as 'emoticon', 'smilie', or 'smiley'.
There is another type of one-line ASCII art that does not require the mental rotation of pictures, which is widely known in Japan as kaomoji (literally "face characters".) Traditionally, they are referred to as "ASCII face ". Today, some call them "verticons"[11].
More complex examples use several lines of text to draw large symbols or more complex figures.

List of some popular smileys
Main article: List of common emoticons
The list only shows some popular examples for demonstration purposes. Hundreds of different text smileys were developed over time, but only a few were generally accepted, used and understood.

Icon Meaning

:) classic smile
:') happy crying
:( classic sad
:-o yawn
:-) smile
:D laughter
>:) evil grin
%( confused
:B buck-tooth
B) smiley with glasses
:-# with braces
:@ scream
:P tongue sticking out (silly)
>:@ angry
:/ or :\ indifferent
:-0 yell, surprised
;) winking smile
(:D gossip, blabbermouth
/:) one eyebrow raised
8) Cool
XD Hard laugh
:-& tongue tied
0:) Angel

.\ )'~
c( @}{@ )3
c'/` )(;"
'% (__)-.
\s=. # ,\\
/__" _ 9
(",O. o.)
*o_+_'o
C( G(.
..=_o((_)O6 _)x=WxMv=-.


http://www.chris.com/ASCII/
_____
,-' `._
,' `. ,-.
,' \ ),.\
,. / \ /( \;
/'\\ ,o. ,ooooo. \ ,' `-')
)) )`. d8P"Y8. ,8P"""""Y8. `' .--"'
(`-' `Y' `Y8 dP `' /
`----.( __ ` ,' ,---. (
),--.`. ( ;,---. )
/ \O_,' ) \ \O_,'
; `-- ,' `---'
-' `.
_; , ) :
_.' `.:._ ,.::" `..
--' .' """ ` `.
:; : : _. `.`.-'--.
' . : :__.,'/ \
` \--.__.-'__-/ / )
\ \_ `--^"__,' ,
-hrr- ; ` `--^---' ,'
\ ` / /
\ ` _ _ /
\ ` /
\ ' ,'
`. , _,'
`-.___.---'http://www.ascii-art.de/ascii/index2.shtml

http://www.xs4all.nl/~svzanten/ascii/index.html

Заря по повод 3 март 2009 година - гр. Перник

3 март 2009 година - 131 години от освобождението на България от турско робство.8 март - ден на мама и на женатаДойде и този ден. За мен лично е повече ден на мама. От деня, в който родих, 8 март го приемам като такъв празник. Всяка година подаръка ми расте и ме изненадва с нещо ново. Прекрасно усещане е да си майка. Прекрасно е когато отидеш в детската градина и детето ти казва стихче, само за теб. Пее песни и грае за празника на мама. Приказка, изживяване, радост...

Честит празник на всички жени и майки!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

Етикети

4 клас (4) 5 клас (1) Common Word Pairs in English (1) mini saga (1) New English File (1) Upper-intermediate (1) writing (1) азбука (1) английски език (2) Бернар Вербер (1) български език (5) български празници (1) български традиции (1) Васил Левски (1) Виктор Нунес (1) Вода за слонове (1) Върховната тайна (1) Вятър ечи (1) География и икономика (1) глаголът съм (1) граматика (3) движещи се снимки (3) детски песни (2) детски приказки (1) домати (1) дървета (1) екология (19) елда (4) Естествени и изкуствени съобщества (1) животни (1) Животът в парка (1) замъци (1) здраве (5) зелен скакалец (1) зоосвят Варна (1) изкуства (8) интересно (13) йо и ьо в думите (1) кекс без глутен и мляко (1) клипове (1) книги (3) коли (3) котки (1) краставици (1) лесно и бързо. вкусно (1) лимони (1) лично (1) лъвове (1) маруля (1) механични процеси и машини (2) моркови и ябълки (1) Музика (1) немски език (2) нова година (1) обрив от татуировки (1) пеперуда (3) плодове (2) поезия (1) положителна психологическа нагласа (1) празници (3) презентация (1) природа (14) рецепти (1) риба (1) салата (4) Сара Груън (1) стихове (2) тесни гласни (1) филми (1) филми мюзикъли (1) фотография (9) фотошоп (4) химични елементи (1) цветя (2) Човекът и обществото (1) Човекът и природата (2) широки гласни (1)